آرشيو اخبار واطلاعيه هاي اداره  تحصيلات تكميلي:

عنوان خبر: اطلاعيه تحصیلات تکمیلی در خصوص مرحله دوم آزمون دوره دكتري تخصصي 1395
تاریخ درج خبر: 1395/01/29

عنوان خبر: اطلاعيه میزان شهریه دوره دکتری سال 95
تاریخ درج خبر: 1395/01/29

عنوان خبر: زمان و مدارک لازم جهت حضور در مصاحبه تکمیل ظرفیت دوره دکتري سال 1394
تاریخ درج خبر: 1394/10/20

عنوان خبر: اطلاعيه امتحانات نيمسال اول 95- 1394 تحصيلات تكميلي
تاریخ درج خبر: 1394/10/09

عنوان خبر: با پي‌گيري‌هاي دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه، مكاني براي مطالعه دانشجويان مقطع دكتري واقع در طبقه سوم دانشكده فني و مهندسي تجهيز گرديده، كه براي استفاده از آن مي‌توانيد به دفتر تحصيلات تكميلي مراجعه نماييد.
تاریخ درج خبر: 1394/09/18

عنوان خبر: آيين نامه جديد كارشناسي ارشد براي ورودي 1394 و بعد از آن
تاریخ درج خبر: 1394/09/01

عنوان خبر: كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در هر ترم ملزم به ارائه فرم تكميل شده گزارش پيشرفت كار پايان‌نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري كه در سایت http://graduate.shomal.ac.ir قابل دسترسی است، به دفتر تحصيلات تكميلي مي‌باشند.
تاریخ درج خبر: 1394/09/01

عنوان خبر: اصلاحیه *** بـازه‌های زمانی مهم آمـوزش در سـال تحصیلی 95-1394
تاریخ درج خبر: 1394/08/01

عنوان خبر: راهنماي مراحل ثبت‌نام، مدارک لازم و میزان شهریه ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 94
تاریخ درج خبر: 1394/07/29


[اولين صفحه] [صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 [صفحه بعدي] [آخرين صفحه]
 

 

      آخرین زمان جهت اضافه نمودن نمره مقاله به نمره پایان نامه حداکثر سه ماه بعد از دفاع می باشد.

      گذراندن درس آشنایی با مبانی کامپیوتر برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق الزامی می باشد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    صفحه اصلي
    دانشگاه شمال
      سامانه خدمات آموزشي
       اداره كل امور آمــوزشی
      اداره تحصيلات تكميلي
      دفتر نظارت،هيات علمي
     و گسترش آموزش عالی