آرشيو اخبار واطلاعيه هاي اداره  تحصيلات تكميلي:

عنوان خبر: اصلاحيه :: پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي
تاریخ درج خبر: 1391/05/11

عنوان خبر: پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي
تاریخ درج خبر: 1391/05/10

عنوان خبر: پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع کارشناسي ارشد و کارشناسي ناپيوسته
تاریخ درج خبر: 1391/04/25

عنوان خبر: زمانبندی حضور جهت مصاحبه معرفی شدگان دوره دکتری(اطلاعیه شماره 2)
تاریخ درج خبر: 1391/04/05

عنوان خبر: مدارک لازم جهت حضور در مصاحبه معرفی شدگان دوره دکتری(اطلاعیه شماره 1)
تاریخ درج خبر: 1391/04/05

عنوان خبر: شرايط ثبت نام درهفدهمين المپياد علمي - دانشجويي قطب 2 كشور
تاریخ درج خبر: 1390/11/06

عنوان خبر: گذراندن درس آشنایی با مبانی کامپیوتر برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق الزامی می باشد.
تاریخ درج خبر: 1390/11/01

عنوان خبر: پيام تبريك جناب آقاي پروفسور رستمي، رياست محترم دانشگاه به دانشجويان جديدالورود
تاریخ درج خبر: 1390/06/31


[اولين صفحه] [صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8   
 

 

      آخرین زمان جهت اضافه نمودن نمره مقاله به نمره پایان نامه حداکثر سه ماه بعد از دفاع می باشد.

      گذراندن درس آشنایی با مبانی کامپیوتر برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق الزامی می باشد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    صفحه اصلي
    دانشگاه شمال
      سامانه خدمات آموزشي
       اداره كل امور آمــوزشی
      اداره تحصيلات تكميلي
      دفتر نظارت،هيات علمي
     و گسترش آموزش عالی