آرشيو اخبار واطلاعيه هاي اداره  تحصيلات تكميلي:

عنوان خبر: تمديد ارسال مدارك مورد نياز جهت پذيرش بدون آزمون بر اساس آيين استعداد هاي درخشان در مقطع دکتري
تاریخ درج خبر: 1392/04/11

عنوان خبر: اصلاحيه پذيرش از دانشجــويان ممتـــاز بدون آزمون در مقطع دکتـــــري
تاریخ درج خبر: 1392/03/30

عنوان خبر: اطلاعيه مهم در خصوص امتحانات كارشناسي ارشد دانشگاه شمال
تاریخ درج خبر: 1392/03/30

عنوان خبر: مدارک لازم جهت پذيرش بدون آزمون بر اساس آيين استعداد هاي درخشان در مقطع دکتري
تاریخ درج خبر: 1392/03/01

عنوان خبر: قابل تــوجه دانــش آموختــگان با رتــبه اول
تاریخ درج خبر: 1392/03/01

عنوان خبر: خلاصه آيين نامه پذيرش بدون آزمون بر اساس آيين استعداد هاي درخشان در مقاطع بالاتر
تاریخ درج خبر: 1392/03/01

عنوان خبر: جايابي و پذيرش بدون آزمون بر اساس آيين استعداد هاي درخشان در مقطع كارشناسي ناپيوسته
تاریخ درج خبر: 1392/03/01

عنوان خبر: جايابي و پذيرش بدون آزمون بر اساس آيين استعداد هاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد
تاریخ درج خبر: 1392/03/01

عنوان خبر: پذيرش بدون آزمون بر اساس آيين استعداد درخشان در مقطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد
تاریخ درج خبر: 1392/03/01


[اولين صفحه] [صفحه قبلي] 1 2 3 4 5 6 7 8 [صفحه بعدي] [آخرين صفحه]
 

 

      آخرین زمان جهت اضافه نمودن نمره مقاله به نمره پایان نامه حداکثر سه ماه بعد از دفاع می باشد.

      گذراندن درس آشنایی با مبانی کامپیوتر برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق الزامی می باشد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    صفحه اصلي
    دانشگاه شمال
      سامانه خدمات آموزشي
       اداره كل امور آمــوزشی
      اداره تحصيلات تكميلي
      دفتر نظارت،هيات علمي
     و گسترش آموزش عالی